بین الملل

تبلیغ همجنسبازی، بخشی از یک «جنگ هیبریدی» / پارلمان روسیه هر نوع تبلیغ انحرافات جنسی را ممنوع کرد

نماینده پارلمان و از طراحان اصلی این لایحه، جنگ غرب علیه روسیه را «جنگی هیبریدی» دانست که باید از فرزندان و خانواده‌های روسی در برابر آن حفاظت کرد.